با توجه به هم امتیاز بودن تعداد زیادی از مدارس، جهت دیدن لیست ۱۰۰ مدرسه برتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

نمایش ۱۰۰ مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( )
  • دانش آموزان ( ۳۱۰۷۶۰۷ )
  • معلمین ( ۸۳۳۹۵۹ )
  • والدین ( ۶۶۰۶ )
  • مدیران مجتمع ( ۵۹۰۰ )
  • مدیران مدرسه ( ۳۲۷۵۴ )

آمار بازدید 10 روز گذشته