• محرم
  محرم
 • پشتیبانی
  پشتیبانی
 • همگام
  همگام

با توجه به هم امتیاز بودن تعداد زیادی از مدارس، جهت دیدن لیست ۱۰۰ مدرسه برتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

نمایش ۱۰۰ مدرسه برتر

آمار کلی

 • مدارس فعال ( ۳۵۱۳۸ )
 • دانش آموزان ( ۳۱۲۳۹۲۳ )
 • معلمین ( ۸۱۶۹۰۷ )
 • والدین ( ۶۹۶۱ )

آمار بازدید 7 روز گذشته

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok